Uit de pastorie

Kerkradio

Zolang we geen diensten hebben op zondag en het afgeraden wordt om elkaar te bezoeken, hopen we van maandag t/m vrijdag een uurtje geestelijke muziek uit te zenden. Deze muziek is te beluisteren via de kerkradio kanaal 951 of tv-kanaal 1951. Dagelijks van 15.30 uur t/m 16.30 uur.

Bid mee

– allen in ons dorp
– de mensen die werkzaam zijn in de zorg
– de ontwrichte samenleving

Gelezen

De piramiden van Egypte zijn beroemd omdat zij de gebalsemde lichamen bevatten van de farao’s die duizenden jaren gelden heersten. Zo zijn er veel beroemde graven. De Nieuwe Kerk in Amsterdam bevat de begraafplaatsen van beroemdheden uit onze vaderlandse geschiedenis. De Nieuwe Kerk in delft is beroemd omdat leden van ons vorstenhuis en begraven zijn. Zo is de Westminster Abbey in Londen en Arlington Cemetery in Washington ook beroemd vanwege de grootheden die er begraven zijn. maar er is ook een graf wereldberoemd geworden omdat het… leeg is. Dat is het graf van Jezus Christus.

(Sipke van der Land, Wat een Geluk, p.112)

Hartelijke groet,

ds. Geert van Wieren