Uit de pastorie

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen zondagen als groet en bemoediging van onze gemeente gebracht naar:

– zondag 16 augustus fam. Meinsma
– zondag 23 augustus fam. de Graaf-Jongeling,
– zondag 30 augustus dhr. Allema.

Bid mee

– 10Kerk op zondag 13 september
– start nieuwe seizoen kerkenwerk
– dorpsgenoten met zorg en verdriet

Hartelijke groet en denk om elkaar,

ds. Geert van Wieren