Uit de Geandewei

Diaconie nieuws

Krystmiel foar âlderein

Nei goed oerlis ha wy as diaconie spytich genôch beslúte moatten dat ek dit jier it krystmiel foar ús âlderein net troch gean kin. Sjoen de lêste maatregels, werûnder de oardel meter ofstân hâlde, liket it ús net ferstannich om it troch te setten. We ha de lêste wiken yn ús eigen doarp en omkriten sjen kinnen hoe gau in besmetting om sich hinne grypt dus dat risiko kinne en wolle wy net nimme.

Krekt as foarich jier sille wy in attinsje lâns bringe en wy hoopje dat we it oare jier wer gesellich meielkoar oan tafel kin.

Fan de Diaconie
12 december –  Adventscollecte  binnenlands diaconaat

Een stabiel thuis voor kinderen
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee.  In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. Ze wonen bij gewone gezinnen waarvan de ouders een opleiding hebben gehad om kwetsbare kinderen de juiste opvoeding en verzorging te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Maandagochtendcontact

Ook de komende twee weken ben ik op maandagochtend 09.30 tot 11.30 uur in It Koetshûs. Wie behoefte heeft aan een praatje, koffie of zomaar langs wil komen is van harte welkom. Voel je vrij om binnen te lopen.


Oproep namens Diaconie en College van kerkrentmeesters

Rekeningnummers voor het overmaken van collectegeld zijn:
voor de kerk NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosternijkerk en
voor de diaconie NL20RABO0136100783 t.n.v. Diaconie PG Oosternijkerk o.v.v. collecten


Bidden/danken

– bid voor personeel in ziekenhuizen en verzorgingshuizen
– Wees dankbaar voor het vele goede
– bid voor onze dorpsgenoten

Hartelijke groet,

ds. Geert van Wieren