Uit de pastorie

God,
het is bijna zover.
Mijn behandeling,
mijn kuur
gaat straks beginnen.
Ik verwacht er veel van,
maar ben ook bang
voor teleurstelling
omdat het niet geeft
wat ik ervan verwacht.
Vanwege het onbekende
zie ik er tegen op.
Heer, houdt mij vast
en zegen de weg
die voor mij ligt.

Tongersdeipraat

Donderdag 5 december is er opnieuw een Tongersdeipraat in It Koetshûs.
We beginnen om 10.00 uur en eindigen uiterlijk 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Opgeven hoeft niet, je kunt zo aanschuiven.

Adressen voor kaarten

Vanaf zondag 1 december liggen er in de hal van de kerk adressen van gemeenteleden die buiten Oosternijkerk wonen. Deze adressen kunnen de komende weken gebruikt worden om hen een (kerst)kaartje te sturen. Omdat ze buiten ons dorp wonen, kunnen ze gemakkelijk uit ‘het zicht’ raken. Uiteraard is dat niet de bedoeling. Stuur dus een kaartje om te laten weten dat we hen niet vergeten.

Bid mee
– Jeugdcafé, KidsTalk en 10Kerk
– De mensen met zorg en verdriet
– Onze gemeente

 

Gelezen

Ferwachtsje no jim Heare,
o minsken ried jim ta:
syn komst is net te kearen,
Hy wol in wente ha.
Hy komt en wifket net.
De Foarst dy’t God fersein hat
jout libben dat gjin ein hat,
wol tagong ta ús hert.

(NLB 439)

Hartelijke groet,

ds. Geert van Wieren