Uit de pastorie

Kerkradio

Zolang we geen diensten hebben op zondag en het afgeraden wordt om elkaar te bezoeken, hopen we van maandag t/m vrijdag een uurtje geestelijke muziek uit te zenden. Deze muziek is te beluisteren via de kerkradio kanaal 951 of tv-kanaal 1951. Dagelijks van 15.30 uur t/m 16.30 uur.

Bid mee

– allen in ons dorp
– de mensen  met zorg om werk en inkomen
– afgetreden en nieuwe ambtsdragers

Gelezen

Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ’t graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

(NLB 631: 1)

Hartelijke groet en denk om elkaar,

ds. Geert van Wieren