Uit de pastorie

Tongersdeipraat

Donderdag 5 maart is er opnieuw de gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens Tongersdeipraat. We beginnen om 10.00 uur en eindigen rond 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom aan te schuiven.

Laatste dienst Bining

De kracht van de reclame is de herhaling. Daarom nog eens het bericht dat ook in de vorige Geandewei stond. Misschien is het toen over het hoofd gezien en dat zou jammer zijn. Zondag 28 juni houden we onze laatste dienst in De Bining. Uit de kerkenraad is een kleine werkgroep geformeerd die deze dienst zal voorbereiden. Deze werkgroep bestaat uit Eddy Rolf, Annie Bremer en ikzelf. Graag horen wij van de gemeente ideeën hoe deze dienst vorm te geven. Denk met de werkgroep mee en laat het ons weten.

Verder vermoeden wij dat er best wel bijzondere verhalen in omloop zijn over gebeurtenissen in en om De Bining. Het gaat dan om persoonlijke ervaringen, anekdotes, foto’s, gebruiken. Wij zijn daar heel benieuwd naar. Schrijf ze zelf op of nodig één van ons uit om het te vertellen. Misschien dat we ze kunnen samenbrengen tot een herinneringsbundel aan De Bining.

Dus: ideeën voor de dienst en/of bijzondere Bining-verhalen, geef het door!

Inspiratiebeurs Dokkum

Maandag 24 februari is de Inspiratiebeurs van 19.15 uur tot 21.45 uur en ook nu in De Herberg te Dokkum. De inspiratiebeurs is bedoeld voor ambtsdragers en anderen die actief zijn in de gemeente. Belangrijk is de onderlinge ontmoeting. Er kan op deze avond gekozen worden uit de volgende workshops: Andere vormen van pastoraat, Spiritualiteit, Leidinggeven aan een groep, Getting things done, Pastoraat & Landbouw, Kerkrentmeesterschap en Jeugdwerk.

Bid mee

– Inspiratiebeurs
– Jeugdcafé en KidsTalk 78
– Je buren

Gelezen

Als we afhankelijk zijn van Gods barmhartigheid, hoeven we onszelf niet angstig af te vragen wat we moeten doen om het koninkrijk van God in te gaan. We mogen erop vertrouwen dat God het niet kwaad met ons voor heeft. Dat we leven in Gods barmhartigheid.

(Joanne Seldenrath nav Mat. 20:10)

Bid mee

– dank voor de toezegging nieuwe ambtsdragers
– jeugdcafé, 10Kerk en KidsTalk 78
– de kerk dichtbij en wereldwijd

Hartelijke groet,

ds. Geert van Wieren