Uit de pastorie

Peaskepower

Zondag 21 april is ’s middags weer de jaarlijkse Peaskepower. Deze begint om 14.00 en is in de Gereformeerde kerk van Lioessens. Thema: Fake News! Medewerking wordt verleend door muziekgroep Awakened. Iedereen is welkom in deze eigentijdse Paasviering. Neem vrienden en vriendinnen mee. Meer nieuws in deze Geandewei.

Gemeenteavond

Woensdag 24 april houden we onze gemeenteavond in het voorjaar. De agenda is bekend, want vermeld in het jaarboek dat iedereen inmiddels gekregen heeft. We beginnen om 19.45 uur in Het Lokaal. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Jeugdcafé

Vrijdag 3 mei is er opnieuw Jeugdcafé in Het lokaal. Alle 10ers van 12 t/m 15 jaar worden van harte uitgenodigd binnen te lopen. Het jeugdcafé is bedoeld voor ontmoeting en plezier. Ook worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Wees erbij. Een leuke afsluiting van de week. De deur is vanaf 20.00 uur open.

Oars Aktief

Tongersdei 2 maaie is alwer de lêste geselliche middei fan Oars Aktief.

Dizze middei komt Jaap Klimstra út Broeksterwâld om te fertellen oer syn belevenissen as mantelsoarger. Hij rekket dêr net gau oer útpraat en hat dêr ek een boek oer skreaun.
De middei begjint om 14.30 ûre. Nei ôfrin stiet dêr een lekker buffet klear foar de leafhawwer.

Dizze kear is dat “een maitiidspriuwke”. Kosten foar de middei binne 6 euro en it iten 10 euro p.p.
Opjaan kin bij Hilda: till. 242085.

Groetnis en oant sjen, Hilda en Grietje

Zendingnieuws

Een aantal bewoners uit het dorp ontvangen ongeveer 6 maal per jaar tijdschriften van de zending.  Hierbij valt te denken aan Kerk in Israël, een nieuw begin en woord en weg. De tijdschriften zijn gratis. Mocht u nou ook belangstelling hebben voor deze tijdschriften geef dit dan door bij Gerrit Brouwer of Jaap van der Wagen.

Bid mee

– Diensten in de stille week en Pasen
– Peaskepower
– Jeugdcafé

Gelezen

Jezus, leven van ons leven
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
Zij U daarvoor dank en eer.
(NLB 575: 1)

Hartelijke groet,

ds. Geert van Wieren