Uit de Geandewei

Bloemengroet

Zondag 13 november zijn de bloemen als groet van de gemeente gebracht naar de br. Johannes Holtewes en de fam. Braaksma-Faber.

Zondag 20 november zijn de bloemen als groet van de gemeente gebracht naar zr. Ariënne Tanja en de kinderen.

ADVENTSCOLLECTE KERK IN ACTIE

Werelddiaconaat

Colombia 27 november

Onderwijs voor werkende kinderen

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogota. Kinderen werken er op de markt of op de vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

Libanon/Jordanië/Irak 4 december

Creëeren van banen voor jongeren

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

Vooraankondiging kerstviering met ouderen

Dit jaar gaan we – zoals we gewend waren- het kerstfeest vieren met onze oudere gemeenteleden. Dit jaar vindt het plaats op 16 december vanaf 16.00 uur. Schrijf het vast in de agenda. Echtparen van 70 jaar en ouder en alleenstaanden van 65 jaar en ouder krijgen een uitnodiging. U mag ook iemand meenemen die niet lid is van onze kerk. We hopen u allen te verwelkomen

mvg de diaconie

Opbrengst dankstond collecte

Na een halfuurtje grondig tellen, kwamen wij op het fantastische bedrag van 4599 euro en 90 cent. Hartelijk bedankt voor al uw gulle giften. De voedselbank en vluchtelingenwerk zullen hier vast dankbaar voor zijn.

mvg de diaconie

Samen eten, drinken en ontmoeten…..

Donderdag 17 november hebben we lekker en gezellig met een klein groepje gegeten in het Koetshuis. ‘Aan tafel’ onder het genot van een drankje en elkaar leren kennen door in gesprek te gaan. Toch een drempel om te komen maar zeker voor herhaling vatbaar aldus de mensen die er waren. Tot een volgende keer!!

Tongersdeipraat

Donderdag 8 december is er Tongersdeipraat. Samen koffiedrinken en daarna met elkaar in (geloofs)gesprek. We beginnen om 09.30 uur en het duurt tot uiterlijk 11.00 uur. Iedereen is welkom.

Regionale gespreksavond

Donderdagavond 8 december is al weer de derde keer uit een serie van zeven. Na twee keer kunnen we zeggen dat de opkomst zeer goed te noemen is. Beide keren waren er zo’n 20 deelnemers uit verschillende dorpen in onze omgeving. Deze keer staan we stil bij hoofdstuk 3 uit het boekje ‘Klimijzers’. Daarin wordt de vraag gesteld: Hoe kan een almachtig God lijden toestaan? Gespreksleider is ds. Herman de Vries. We beginnen om 19.30 uur in It Koetshûs. Iedereen is welkom. De eerstvolgende keer hierna is donderdag 12 januari, dan zal ds. Timmer met ons nadenken over de vraag: Hoe exclusief is het Christendom?

Zendingscommissie

Indien u een vrijwillige bijdrage wil doen aan de zendingscommissie,  bijvoorbeeld n.a.v. de zendingsdienst van 6 november waarbij ‘actie schoenendoos’ werd gesteund, kunt u hiervoor zelf een bedrag overmaken.

Het rekeningnummer van de zendingscommissie is: NL56 RABO 0346 1070 75

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Rosanna Visser
Penningmeester zendingscommissie

Oproep namens Diaconie en College van kerkrentmeesters

Rekeningnummers voor het overmaken van collectegeld zijn:
voor de kerk NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosternijkerk en
voor de diaconie NL20RABO0136100783 t.n.v. Diaconie PG Oosternijkerk o.v.v. collecten

Bidden/danken

– Danken: hoopvolle toekomst door Jezus Christus
– Bidden: dienst van 20 november
– Bidden: voor je buren

ds. Geert van Wieren