Uit de pastorie

Tongersdeipraat

Donderdag 6 februari is er opnieuw Tongersdeipraat. We beginnen om 10.00 uur, uiteraard weer in It Koetshûs. Samen koffiedrinken, elkaar ontmoeten en een goed gesprek. Wat wil je nog meer? Iedereen is welkom. Tegen 11.30 uur gaan we weer naar huis.

Inspiratiebeurs Dokkum

Net als voor het jaar wordt er ook dit jaar weer een inspiratiebeurs georganiseerd. Deze keer is het op maandag 24 februari van 19.15 uur tot 21.45 uur en ook nu in De Herberg te Dokkum. De inspiratiebeurs is bedoeld voor ambtsdragers en anderen die actief zijn in de gemeente. Belangrijk is de onderlinge ontmoeting. Er kan op deze avond gekozen worden uit de volgende workshops: Andere vormen van pastoraat, Spiritualiteit, Leidinggeven aan een groep, Getting things done, Pastoraat & Landbouw, Kerkrentmeesterschap en Jeugdwerk.

Bid mee

– Nieuwe ambtsdragers
– Ons dorp met haar wel en wee
– De kerk dichtbij en veraf

Gelezen

Sprekend over de kerk zet Bonhoeffer namelijk hoof in. De kerk is voor hem de gestalte van Christus op aarde. Ze is geen gemeenschap van ‘Christusvereerders’ of genootschap van mensen die de goede gewoonte hebben op zondag rond een open bijbel samen te komen. Ze is het lichaam van Christus: het lichaam waarin Christus zich present stelt in de wereld. Daaruit volgt dat de kerk op aarde present is zoals Christus dat in zijn leven op aarde is geweest.

(prof. Herman Paul in Woord&Dienst)

 

Hartelijke groet,

ds. Geert van Wieren