scriba

Scriba

Mevrouw A. Tilma-Basteleur
Tel:                   0519-720 672
email:               scriba-on@hotmail.com

Postadres
Protestantse Gemeente Oosternijkerk
Foeke Sjoerdsstrjitte 2
9137 RT  Oosternijkerk

Declaratieformulier onkosten:
Hier kunt u het declaratieformulier voor onkosten downloaden.