Ouderlingen

Ouderlingen:

Mevrouw Meta Rozendal                         06-3826 9027
Mevrouw Margreet Schroor-Weidenaar   06-3621 7957
Mevrouw Griettina Jongeling-Dijkstra       06-23826589
Mevrouw FokjeTorensma-Rispens