Jeugdwerk

Uitnodiging Kindernevendienst XL

Zondag 9 februari

is er een speciale dienst voor de kinderen van de basisschool: kindernevendienst XL!  Alle kinderen zijn vanaf 9.15 welkom in de Efterdoar. We starten om 9.30 met een speciaal programma. Een aantal dingen in het programma zullen ‘oud en vertrouwd‘ zijn, zoals bidden met elkaar en een Bijbelverhaal lezen, maar we gaan ook een buiten activiteit doen en…. ervalt iets te winnen!
Om 10.30 of na afloop van de kerkdienst kunnen je ouders je weer ophalen uit de Efterdoar. Ook wanneer je ouders niet naar de kerk gaan, en je wilt toch graag naar de kindernevendienst XL ben je van harte welkom! Via de achteringang van de kerk kom je direct in de ‘Efterdoar‘ terecht.

Wij, als leiding van de kindernevendienst, kijken uit naar een hele mooie dienst met elkaar en hopen veel kinderen te kunnen verwelkomen!

Jeugdcafé

Vrijdag 7 februari gaan de deuren van Jeugdcafé weer open. Alle tieners van klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs zijn welkom. We beginnen om 19.30 uur. Jij komt toch ook?

10Kerk

Zondag 9 februari is er 10Kerk voor de tieners van klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs. Val je in deze leeftijdsgroep dan ben je van harte welkom in It Koetshûs. We beginnen om 9.30 uur. Hierbij een verslag van de 10Kerk van de vorige keer.

Op zondag 12 januari hebben we met de tieners het thema Irritant besproken. Na het welkom hebben we de kaars aangestoken. Daarna het vijfde gebod (eert uw vader en uw moeder) doorgenomen, waarbij het respecteren van elkaar op de voorgrond kwam te staan. Na de pauze hebben we als inleiding gelezen over de apostel Paulus (Romeinen 2). Vervolgens naar een humoristisch filmpje over het onderwerp irritant gekeken en stellingen hierover besproken. Aansluitend hebben we een top 10 van ergernissen op volgorde gezet. We besloten de 10Kerk met het gedicht ‘opblaaspoppen zonder God’ een psalm van nu.

KidsTalk 78

Anders dan in NIJ-TSJERKeNIJS vermeld is er donderdag 20 februari is er geen KidsTalk voor de kinderen van groep 7 en 8. Dit heeft te maken met de voorjaarsvakantie. De eerstvolgende keer is donderdag 5 maart.

Nieuws vanuit de kindernevendienst

Kleurplaten/puzzels wanneer er geen kindernevendienst is:

Wanneer er geen kindernevendienst is ligt ervoor in de kerk op de tafel een mapje met kleurplaten/puzzels en stiften klaar. Kinderen kunnen uit het mapje zelf een kleurplaat of puzzelblad kiezen. Graag na de dienst de stiften weer terug leggen op de tafel.

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst