Kerkrentmeesters

Ouderling kerkrentmeester

Mevrouw D. Holwerda-Holwerda      242212
De heer F. Meinsma                               06-2361 3790
De heer H. Hoekstra                               06-5733 9938

Declaratieformulier onkosten:
Hier kunt u het declaratieformulier onkosten downloaden.