Beleid

Beleidspunten mei 2020

KERNWAARDE      –          GELOVEN DOE JE SAMEN

Dit betekent:

  • Omzien naar elkaar in eigen dorp
  • Elkaar kennen in vreugde en nood en biddend om hen heen staan
  • Mensen ontmoeten
  • Door er te zijn voor iedereen
  • Het geloof uitdragen

DOEL
Onderscheidend (als kerk) en ondersteunend in dorpsactiviteiten

Over 4 a 5 jaar willen we een andere wijze van kerkbeleving gestalte geven.
Over 4 a 5 jaar willen we een structureel kader voor de 20-45 jarigen hebben.
De jeugd en jongeren zullen ook extra aandacht krijgen. (bijv. een vindplaats van geloof, contacten, er zijn, zingeving of een ontmoetingsplek voor gesprek en delen van…)


SUBDOELEN 
Kerkdienst / meeting traditioneel en vernieuwend

  • De kerkdienst wekelijks als vindplaats van geloof (voor trouwe kerkgangers)
  • Geloofsontmoeting voor de middengroep, ieder mag aansluiten.
  • Kinderkerk XL Tienerkerk 5 x p.jr
  • Een ‘open’ laagdrempelig gebouw (Kerk en Koetshûs) waar je vrij kan luisteren, doen, beleven en kan zijn.
  • Ontmoetingen in thema’s, bijv. vrijheid, natuur, gezondheid en ziekte, leven en dood, oorlog en vrede of muziek.

OPMERKING
Misschien moeten we wel iets los laten, om open te staan voor nieuwe vormen

VERVOLG

Vraag aan jeugdraad, diaconie, zending, pastoraat, kerkrentmeesters en een commissie zondagse samenkomsten om binnen de eigen groep vorm te geven aan doelen en kernwaarde.

Plan in 4-5 jaar toe werken en praktisch vorm geven aan beleid.

MOGELIJKE VOORBEELDEN

DIACONAAL

Naast de kerstmaaltijd nog enkele maaltijden organiseren of koffieochtend.
Stamppot buffet, evt. samen met de Terp met een opbrengst voor een goed doel, bijv. voedselbank….

Evt. activiteit in samenwerking met…

Zichtbaarheid als kerk in het dorp

ZENDING
Steun aan project, project adopteren voor de lange termijn.

Zichtbaar maken en meetbare resultaten laten zien. Wat is er nodig en wat geven we….