Diensten

Zondag 26 januari

Locatie:                                         De Bining
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds. G. van Wieren
Collecten:                                       1. Diaconie    2. Kerk
Kindernevendienst:                        voor alle groepen
Bloemen brengen:                          Diaconie
Koster:                                            De heer B. van Dellen

Zondag 2 februari

Locatie:                                         St Ceciliakerk
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds. J. Bakker, Feanwalden
Collecten:                                       1. Diaconie    2. Kerk  3. Jeugdwerk
Kindernevendienst:                        Alle groepen
Bloemen brengen:                          Mevrouw B. Elzinga-Holwerda
Koster:                                            De heer B. van Dellen