Diensten

Zondag 23 februari

Locatie:                                         De Bining
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds. J. van Buren, Kollum
Collecten:                                       1. Diaconie    2. Kerk
Kindernevendienst:                        geen
Bloemen brengen:                          Mevr. R. Cuperus-Eelkema
Koster:                                            De heer B. van Dellen

Zondag 1 maart

Locatie:                                         St Ceciliakerk
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds. G. van Wieren
Collecten:                                       1. Diaconie    2. Kerk  3. Jeugdwerk
Kindernevendienst:                        Alle groepen
Bloemen brengen:                          Mevrouw E. Seepma-Weidenaar
Koster:                                            De heer B. van Dellen