Diensten

Donderdag 18 april
Witte donderdag

Locatie:                                         St. Cecilia
Tijd:                                                19.30 uur
Heilig avondmaal
Voorganger:                                    Ds. G. van Wieren
Collecten:                                       1. Avondmaalscollecte
Koster:                                            De heer B. van Dellen

Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag


Locatie:                                         De Bining
Tijd:                                                19.30 uur
Voorganger:                                    Ds. G. van Wieren
Collecten:                                       Geen
Koster:                                            De heer B. van Dellen

Zondag  21 april
1e paasdag

Locatie:                                         De Bining
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds. G. van Wieren
Collecten:                                       1. Diaconie  2. Kerk
Kindernevendienst:                        Alle groepen
Bloemen brengen:                          Mevrouw A. Dijkstra-Post
Koster:                                            De heer B. van Dellen

Maandag 22 april
2e Paasdag


Locatie:                                         De Bining
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds. G. van Wieren
Collecten:                                       1. diaconie    2. kerk
Koster:                                            De heer B. van Dellen

Zondag 28 april

Locatie:                                         St. Cecilia
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds. D. Lof, Leeuwarden
Collecten:                                       1. Diaconie   2. Kerk
Kindernevendienst:                        Geen
Bloemen brengen:                         Mevrouw R. Meinema-van der Veen
Koster:                                            De heer B. van Dellen