Diensten

St. Ceciliakerk – Oosternijkerk

Bijwonen diensten:

Het is mogelijk om bij onze kerkdiensten aanwezig te zijn. Helemaal vrijuit is het nog niet, we houden ons aan de maximale groepsgrootte van 45 personen, maar het is een goed begin. Samenzang is mogelijk, maar op ingetogen wijze. We hopen dat het jullie niet weerhoudt om te komen. Samen opgaan naar de kerk is onvervangbaar gemeente-zijn.

Er hoeft niet worden aangemeld, wel noteren we de namen van de aanwezigen.


U kunt de dienst online volgen via onderstaande link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2213-St-Ceciliatsjerke/events/live

Sommige kerkleden ondervinden problemen met de ontvangst van de uitzendingen van Kerkdienstgemist. In de onderstaande pagina’s van Kerkdienstgemist wordt een oplossing aangedragen voor sommige veel voorkomende problemen. U kunt ook verder zoeken op de Helpwebsite van Kerkdienstgemist.

Zondag 1 augustus
St Cecilia

Tijd: 11.00 uur
Voorganger: Ds. J. Arendsma, Drachten
Collecten: 1 Diaconie 2. Kerk 3. Jeugdwerk
Bloemen bezorgen: Mw. Y. Groenwold-Dijkstra

Zondag 8 augustus
St Cecilia

Tijd: 09.30 uur
Voorganger: Ds. A. van der Wiel, Leeuwarden
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk
Bloemen bezorgen: Mw. A. van Dellen-Riemersma

Zondag 15 augustus
St Cecilia

Tijd: 09.30 uur
Voorganger: De heer J. van der Meer, Oosternijkerk
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk
Bloemen bezorgen: Mw. E. Blom-Spriensma