Diensten

Opmerkelijk! In de laatste Geandewei stond bij veel gemeentes vermeld dat er geen kerkdiensten gehouden worden. Het kan toch niet zo zijn dat in onze gemeentes geen diensten zijn rondom Pasen?!

Vanuit die vraag ontstond het initiatief om gezamenlijk diensten te organiseren. In de goede week hebben we zo toch erediensten die lokaal worden uitgezonden. Deze diensten worden gehouden in Anjum en van daaruit met beeld en geluid uitgezonden. Invulling van de diensten wordt beurtelings verzorgd door verschillende predikanten uit de gemeenten. De techniek (beeld, beamer en geluid) wordt verzorgd door de gemeente van Anjum. De samenwerkende gemeentes zijn die van Anjum, Ee – Oostrum – Jouswier, Engwierum, Hantum, Metslawier – Niawier, Morra – Lioessens, Nes – Wierum, Oosternijkerk, en Peasens – Moddergat.

Collecteren gaat wat lastig via een uit te zenden dienst. Toch zou u wat kunnen overmaken rondom de Paasdagen, zie daarvoor onderstaande suggesties.

Diaconie:             Jongeren doorleven Paasverhaal, NL 52 ABNA 041 41 41 415, t.n.v. Jeugdwerk PKN o.v.v. collecte 40dagentijd

Diaconie:             Onderwijs kansarme kinderen India, NL 89 ABNA 0457457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte

Diaconie:             Bedrag over maken naar diaconie van eigen gemeente < Eigen gegevens invullen per gemeente>

Kerk:                     Bedrag over maken naar eigen gemeente. < Eigen gegevens invullen per gemeente>

De diensten zijn te ontvangen op kerkdienstgemist.nl/stations/1209-Protestantse-Gemeente-Anjum

Ook kunt je de App Kerkdienst gemist downloaden en dan zoeken op Protestantse-Gemeente-Anjum

Zie ook op de website van uw gemeente, daar zal een link worden geplaatst naar de uitzending.

 

Dienstrooster:

Zondag 5 april
Palm Pasen
9:30 uur:             dhr. W. Feddema (PG Hantum)

Donderdag 9 april
Witte Donderdag
19:30 uur:           Ds. G. van Wieren (PG Nes – Wierum & PG Oosternijkerk)

Vrijdag 10 april
Goede Vrijdag
19:30 uur:           Ds L. Adema (PG Metslawier – Niawier)

Zaterdag  11 april
Stille Zaterdag
20:30 uur:           Ds. W. Veltman (PG Ee – Oostrum – Jouswier & PG Engwierum)

Zondag 12 april
1e Paasdag
9:30 uur:             Ds. W.J. van Dijk (PG Anjum)

Maandag 13 april
2e Paasdag
9:30 uur:             Ds. G. van Wieren