Diensten

St. Ceciliakerk – Oosternijkerk

Onze diensten zijn te volgen via Kerkdienstgemist.nl, op onderstaande link om de dienst te volgen:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2213-St-Ceciliatsjerke/events/live

Zondag 11 oktober
Tijd: 09.30
Voorganger: Ds. G. van Wieren, zendingsdienst
Collecten: 1. Zending 2. Onkosten
Kindernevendienst: Geen.
Bloemen brengen: Mevrouw A. van der Wagen-Walda
Koster: De heer E. Postmus tel 242129

10Kerk:
Tijd: 9.30 uur
Locatie: It Koetshûs
Voor jongeren van 12 t/m 15 jaar.

Zondag 18 oktober
Tijd: 09.30
Voorganger: Ds. P. Dijkstra, Grou
Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk
Kindernevendienst: Geen.
Bloemen brengen: Mevrouw M. Walda-Sijtsma
Koster: fam. Hoekstra, tel. 06-11959144