Diakenen

De diaconie bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw A. Dijkstra-Post
Mevrouw J. Leij-Kuiper
Mevrouw A. Weidenaar-Eelkema
De heer J. Hoekstra
De heer M. Rispens
De heer H. Tilma