Diakenen

De diaconie bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw H. Dijkstra-Torensma
Mevrouw H. Faber-Feenstra
Mevrouw A. Sikkema-Hovinga
Mevrouw A. Dijkstra-Post
De heer M. Rispens
De heer A. van der Vliet
Vacature