Diakenen

De diaconie bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw H. Faber-Feenstra
Mevrouw A. Dijkstra-Post
Mevrouw J. Leij-Kuiper
De heer J. Hoekstra
De heer M. Rispens
De heer A. van der Vliet
Vacature