Welkom

Hartelijk welkom op de website van onze gemeente. 

We willen gastvrij zijn voor iedereen en het geloof met elkaar delen.
Iedereen is welkom om mee te doen en mee te beleven.
We willen omzien naar elkaar, maar ook iets betekenen voor anderen in de wereld.
Dit alles vanuit het geloof in onze Schepper en zijn zoon Jezus Christus, die met zijn geboorte licht bracht in de wereld en door de dood heenging om ons te bevrijden van schuld.

Gemeente:

Gemeente zijn we samen en met elkaar.
Een kleine bijdrage van ons kan de wereld van de ander werkelijk veranderen. Ook daarmee geven we vorm aan onze missie:

Omzien naar elkaar