Welkom

Gebed

Jezus , ga ons voor
deze wereld door.
Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.
In de woestenij,
Heer blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.

Hartelijk welkom op de website van onze gemeente. 

We willen gastvrij zijn voor iedereen en het geloof met elkaar delen.
Iedereen is welkom om mee te doen en mee te beleven.
We willen omzien naar elkaar, maar ook iets betekenen voor anderen in de wereld.
Dit alles vanuit het geloof in onze Schepper en zijn zoon Jezus Christus, die met zijn geboorte licht bracht in de wereld en door de dood heenging om ons te bevrijden van schuld.

Gemeente:

Gemeente zijn we samen en met elkaar.
Een kleine bijdrage van ons kan de wereld van de ander werkelijk veranderen. Ook daarmee geven we vorm aan onze missie:

Omzien naar elkaar