Uit de kerkenraad

Herinnering betaling abonnement 2020 geandewei

Bij controle in de administratie blijkt dat er nog vele geandewei lezers hun abonnementsgeld 2020 ad. 22.00 euro nog niet hebben voldaan. Daarom bij deze de oproep om dit alsnog over te maken naar:

NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosternijkerk ovv abonnement 2020

Oproep namens Diaconie en College van kerkrentmeesters

Rekeningnummers voor het overmaken van collectegeld zijn:

voor de kerk NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosternijkerk en

voor de diaconie NL20RABO0136100783 t.n.v. Diaconie PG Oosternijkerk o.v.v. collecten