Uit de kerkenraad

Vergadering kerkelijke assistenten

Maandag 14 september is er weer een vergadering van en met de kerkelijke assistenten. We komen om 20.00 uur bij elkaar in It Koetshûs.

Kerktoren in de steigers

Het zal menigeen inmiddels opgevallen zijn: er zijn grote houten platen over en op de graven gelegd die tegen de st. Ceciliakerk aanstaan. Dat is uiteraard niet voor niets. Binnenkort zal de toren in de steigers komen te staan. Dat is nodig omdat de toren opnieuw gevoegd moet worden. Ook zullen enkele muurankers vervangen worden. Een hele klus die wel enig tijd zal duren.

By it sluten fan de tsjerkedoar…

…dat is de titel van het herinneringsboekje aan kerkgebouw De Bining. Afgelopen zondag, 30 augustus, is in de ochtenddienst gepresenteerd. Voorzitter Annie Bremer vertelde hoe het boekje tot stand is gekomen. Waar we in het begin uitgingen van een boekje in het formaat van de Doarpsskille, is het uiteindelijk een echt boekje van ruim 120 pagina’s geworden. Veel anekdotes, wetenswaardigheden en geschiedenis zijn erin vermeld. En uiteraard heel veel foto’s.

Het boekje wordt deze week uitgedeeld aan alle gemeenteleden. Het is gratis, maar wie wil kan om de kosten van het boekje te drukken een gift geven (ovv De Bining).