Uit de kerkenraad

Kerkgebouwen

Op de laatste gemeenteavond (woensdag 6 november) is door de kerkenraad aan de gemeente verschillende zaken voorgelegd. Eén van die zaken betreft de kerkgebouwen. Gezien de teruggang in financiën en bezetting tijdens de eredienst is het niet langer mogelijk om twee gebouwen te kunnen onderhouden. Voorstel van de kerkenraad is om De Bining te gaan sluiten. Dit besluit kon op de instemming van de gemeente rekenen. Zo rationeel gemakkelijk als ik het hier schrijf, zo emotioneel gemakkelijk is dat natuurlijk niet. Maar de aanwezige gemeenteleden konden de afwegingen tot deze beslissing van de kerkenraad wel volgen. De kerkenraad neemt uiteraard de beslissing en op de kerkenraadsvergadering van 18 november is het volgende besloten. Kerkgebouw De Bining zal per 1 januari 2020 in de verkoop gaan. Hiervoor zal contact worden gezocht met een makelaar. Op 28 juni 2020 zal de laatste dienst in De Bining gehouden worden. Gezien de emotionele betekenis van dit besluit hecht de kerkenraad eraan te vermelden dat dit besluit niet gemakkelijk genomen is. Al een aantal jaren wordt hierover in de kerkenraadsvergaderingen gesproken.

Financiële bijdragen

Vriendelijk verzoek om uw kerkelijke bijdrage over 2019 graag voor 31 december te willen overmaken. Banknummer NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse gemeente te Oosternijkerk.

Herinnering voor het betalen van Geandewei. Het abonnement is € 22,00 per jaar. Graag dit voor het einde van het jaar overmaken op bovengenoemd banknummer.

Alvast hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters