Uit de kerkenraad

Gezocht Vrijwillige Kosters

In verband met het sluiten van “De Bining”, is het college van Kerkrentmeesters, op zoek naar vrijwillige kosters voor de kerkdiensten in de St. Cecilia kerk. Het streven is dat u/jij, 3 a 4 keer per jaar ingeroosterd wordt. Je bent verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden voor, tijdens en na de kerkdienst. Het zijn van ‘gastheer/gastvrouw’ in en rond het kerkgebouw.
Hierbij kun je denken aan het openen en afsluiten van de kerk, bedienen van licht en verwarmingsinstallaties, het in gereedheid brengen van het kerkgebouw.
Een checklist van alle voorkomende werkzaamheden wordt hiervoor opgesteld. Wilt u nadere informatie, neem je gerust contact op met dhr. L. Weidenaar (tel.nr.: 241828)

Wil je het vrijwillige kostersteam komen versterken? Meld je dan aan bij dhr. L. Weidenaar (tel.nr.: 242828.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

Financiële bijdragen

Vriendelijk verzoek om uw kerkelijke bijdrage over 2019 graag voor 31 december te willen overmaken. Banknummer NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse gemeente te Oosternijkerk.

Herinnering voor het betalen van Geandewei. Het abonnement is € 22,00 per jaar. Graag dit voor het einde van het jaar overmaken op bovengenoemd banknummer.

Alvast hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters