Uit de kerkenraad

Bijwonen diensten:

De kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat vanaf zondag 6 juni as. de diensten weer kunnen worden bijgewoond. De coronamaatregelen blijven wel van kracht en er kunnen per dienst max. 30 personen aanwezig zijn.
t/m 5 juni as. worden de kerkdiensten alleen online gehouden en kunnen de diensten niet worden bijgewoond.

Oproep namens Diaconie en College van kerkrentmeesters

Rekeningnummers voor het overmaken van collectegeld zijn:

voor de kerk NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosternijkerk en

voor de diaconie NL20RABO0136100783 t.n.v. Diaconie PG Oosternijkerk o.v.v. collecten