NTN – Kindernevendienst

kindernevendienst

Er is wekelijks op zondag voor alle groepen van de basisschool kindernevendienst. Tijdens bijzondere diensten worden de groepen gesplitst in groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8, maar tijdens de gewone diensten zitten de groepen 1 t/m 8 bij elkaar. Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan, wordt er gezamenlijk met de gemeente een lied gezongen. Dit lied heet: “Samen in het licht”. Tijdens het derde couplet komen de kinderen naar voren. Twee kinderen mogen de kaars aansteken die wordt meegenomen naar de dienst.

Hoe ziet de kindernevendienst er ongeveer uit?
Iedereen wordt van harte welkom geheten, er wordt gecollecteerd voor een bepaald goed doel. Er is afgelopen jaar voor stichting Heppie gespaard. Na de collecte beginnen we met een gebed. Hierna volgt de inleiding op het Bijbelverhaal, dan het Bijbelverhaal in begrijpelijke taal. Hier wordt over gepraat, er worden vragen over gesteld en we proberen de kinderen mee te laten denken en praten. Daarna wordt er een werkje gemaakt, of een spelletje gedaan. Soms een puzzeltje of een rebus.

Wanneer de groepen bij elkaar zitten kunnen de oudere kinderen de jongere kinderen af en toe helpen met hun knutselwerkje of er wordt gekozen voor verschillende verwerkingen. Tijdens de kindernevendienst vragen we ook aan de kinderen of er bepaalde punten zijn waar ze graag voor willen bidden. Als we terug in de kerk komen, geeft één van de kinderen de gebedspunten en de gemaakte verwerking of samenvatting aan de dominee.

Meer informatie:  Ariënne Heeringa.