NTN – de dienst besproken

De dienst besproken

De kerkdienst vormt het kloppend hart van het gemeentewerk. In dat ene uur op zondagochtend komt de gemeente bijeen voor de ontmoeting met God. Natuurlijk, in de activiteiten door de week zijn er ook ontmoetingen tussen gemeente en God. Denk aan de App-gespreksgroep. Aan Eat&Believe. Aan de club. De kerkenraadsvergadering. Maar… de dienst op zondagochtend is het moment in de week waarop de meeste gemeenteleden bij elkaar zijn om de omgang met God te vieren. Dan wordt de lofzang gezongen, onze dank en zorg aan God voorgelegd, de Bijbel gelezen, het geloof doordacht. Allemaal bedoeld tot opbouw en bemoediging van het geloof in God. En door het lied, gebed, bijbel en overdenking wil God tot ons spreken. Met recht is de kerkdienst het kernmoment in het geloof van de gemeente.

Het lijkt mij daarom mooi dit seizoen een aantal keren bij elkaar te komen om te horen hoe dit kernmoment van gemeentezijn beleefd is. Ik stel mij dat als volgt voor. Op vier zondagen, wanneer ikzelf voor ga, leg ik tien A4-tjes in de kerk met daarop een aantal vragen die te maken hebben met de dienst. Na afloop van de dienst kunnen tien gemeenteleden zo’n A4 meenemen en thuis invullen. Vervolgens bespreken we op de maandagavond erna hoe de dienst beleefd, ervaren is. Ik denk dat met tien gemeenteleden en ikzelf de groep niet groter moet zijn om het gesprek ook persoonlijk te kunnen laten zijn.

Vier keer een maandagavond van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur in Het Lokaal. Uiteraard is de deelname vrijwillig en open voor iedereen. Dat betekent dat er per keer een andere groep mogelijk is. De data dit seizoen: 7 november, 16 januari, 3 april en 22 mei

ds. Geert van Wieren