NTN – De Kerkdienst

Iedere zondagmorgen is er in Oosternijkerk de mogelijkheid om een kerkdienst in “De Bining” of in de St. Ceciliakerk bij te wonen.

kofjeSinds een jaar wordt er gebruik gemaakt van een beamer. Hier kan de hele kerkdienst op worden gevolgd. Door middel van hedendaagse zaken wordt er een link naar het geloof gelegd. Hierdoor wordt de jongere generatie meer bij het geloof en de kerkdienst betrokken. Ook het enthousiasme van onze eigen predikant draagt hier aan bij.

De gemeente houdt van zingen! Er worden psalmen, gezangen maar ook liederen uit de evangelische- en opwekkingbundels gezongen.

Voor de kinderen van de basisschool is er iedere zondag kindernevendienst. Ook worden er schooldiensten, jeugddiensten, doopdiensten en belijdenisdiensten gehouden.
Voor een ieder wat wils!

Wij nodigen daarom een ieder uit om de kerkdienst eens “LIVE” te bezoeken. Om zo de sfeer, de hartelijkheid en de beleving van het geloof te proeven.

U / jij bent van harte welkom!

DWH