NTN – Commissie van Vorming en Toerusting

De commissie Vorming en Toerusting probeert ieder seizoen activiteiten te plannen, die voor alle leeftijden geschikt en aantrekkelijk zijn, en aansluiten bij het jaarthema. Dit jaar is het thema: ‘Deel je leven’. Activiteiten waarbij je in beweging bent, interessante lezingen of iets ter ontspanning. Voor dit jaar staan de volgende activiteiten gepland:

*Zondag 23 oktober gaan we wandelen in het bos bij Suyderoogh, te Lauwersoog. Na de wandeling staat er koffie/thee/ranje klaar op het parkeerterrein.

*Donderdag 15 december gaan we kerststukjes maken.

*Zondag 26 februari 2017 deelt Hiele Dijkstra, met ons hoe alles in zijn leven veranderde toen hij in het ziekenhuis belandde. Hij heeft een aanraking van onze Heer heeft mogen ervaren, dit wil hij nu graag met iedereen delen.

*Zondag 2 april 2017 een door de deelnemers zelf voorbereide High-tea.

Nadere informatie over aanvangstijden en plaats van de activiteiten worden in de Geandewei vermeld.

Ds. Geert van Wieren, Lolke Bergema, Rients van Dijk, Rennie Meinema en Janet Postmus.