NIJ-TSJERKeNIJS

 

Wanneer dit boekje NIJ-TSJERKeNIJS bij je door de brievenbus glijdt, staan we voor een nieuw seizoen vol activiteiten. Trouwens niet alleen nieuw voor de kerk, ook de scholen zijn weer aan een nieuw schooljaar begonnen. En wat te denken van de verschillende verenigingen in het dorp? De trainingen en competities bij Ropta Boys zijn begonnen. De kaartclub op woensdagochtend gaat de kaarten opnieuw schudden. De ballen zullen weer gaan rollen bij het biljarten. Op maandagavond is het weer uitkijken voor de hardloopsters en -lopers. Met andere woorden:  het zomerreces is voorbij! Een nieuw seizoen dient zich aan met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden.

Dus ook bij de kerk. In deze NIJ-TSJERKeNIJS staat weer van alles waar je van harte voor uitgenodigd wordt. Denk niet, dat het alleen voor leden van de kerk is. Nee, iedereen mag deelnemen aan de activiteiten die in dit boekje vermeld staan. Jij dus ook! (Trouwens, anders hadden we het niet huis-aan-huis verspreid).

In deze editie van NIJ-TSJERKeNIJS staan korte beschrijvingen van activiteiten. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, blijf daar niet mee rondlopen, maar stel ze aan de persoon die er bij wordt genoemd. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk de data aan te houden die in de kalender staan. Het kan echter gebeuren dat iets gewijzigd wordt. Houdt daarom ook de website (www.pg-oosternijkerk.nl) in de gaten voor de laatste actuele informatie.

Blader NIJ-TSJERKeNIJS rustig door. Bewaar het op een plek waar je het niet vergeet, want dit blad verschijnt één keer per jaar. Pas in september 2017 komt weer een nieuwe NIJ-TSJERKeNIJS.

Wij hopen dat dit blad uitnodigt om mee te doen.
Graag zien we je bij één of meerdere activiteiten.

Oant sjen!

Namens de Protenstantse Gemeente Oosternijkerk
ds. Geert van Wieren