Mededelingen divers

Adressen voor kaarten

Vanaf zondag 1 december liggen er in de hal van de kerk adressen van gemeenteleden die buiten Oosternijkerk wonen. Deze adressen kunnen de komende weken gebruikt worden om hen een (kerst)kaartje te sturen. Omdat ze buiten ons dorp wonen, kunnen ze gemakkelijk uit ‘het zicht’ raken. Uiteraard is dat niet de bedoeling. Stuur dus een kaartje om te laten weten dat we hen niet vergeten.

Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender 2019

Het NBG komt ook dit jaar met een adventskalender met afbeeldingen van kunstwerken, bijbelteksten, korte overdenkingen en citaten van bekende schrijvers en denkers.

‘Advent maakt van ons weer beginnelingen.’
Zo omschrijft een van de auteurs van de adventskalender van het Nederlands Bijbelgenootschap de periode waarin we toeleven naar Kerst. Ieder jaar opnieuw staan we stil bij de geboorte van Jezus alsof het de eerste keer is. En ieder jaar opnieuw kunnen de oude, vertrouwde teksten van de bijbel ons dan raken, verrassen en ontroeren. De NBG- adventskalender helpt om hier dagelijks een moment bij stil te staan.

De adventskalender geeft 25 dagen lang Bijbelse inspiratie voor de adventsperiode en Kerst in een handzaam formaat.

De adventskalender is gratis aan te vragen via de website van het NBG.

Contactpersoon: F. Torensma – Rispens

Link:  https://www.bijbelgenootschap.nl/advent2019