Mededelingen divers

Fotowedstrijd

Wie heeft de verjaardagskaarten niet ontvangen? Rond elke verjaardag ontvangt iedereen een verjaardagskaart van het verjaardagfonds. De kaart wil feliciteren en vraagt een (bescheiden) bijdrage voor het fonds dat projecten van de kerk financiert die niet begroot zijn. Nu raken de verjaardagskaarten langzaamaan op. Dat betekent nieuwe kaarten. Nu willen we daar graag de gemeente bij inschakelen. We roepen jullie op om foto’s naar ons toe te zenden (maximaal drie per persoon) waarvan je vindt dat ze passend zijn voor een verjaardagskaart. Je kunt ze sturen naar de scriba of naar mij. Vermeldt daarbij wel duidelijk je naam. Insturen kan tot en met 1 september. Daarna zal een deskundige jury een selectie maken. De winnende foto’s worden gebruikt voor de verjaardagskaarten en de winnaars ontvangen een kleine prijs. We hopen op vele mooie foto’s van jullie.

Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen verder.

Vanaf april 2021 gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf nu bundelen we onze krachten officieel, en zijn we dus één bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.’

Digitale diensten.

In verband met de Lockdown heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten alleen Online te houden. Het is daarom helaas niet mogelijk om de kerkdiensten lijfelijk bij te wonen in de St. Ceciliakerk.

U kunt de dienst online volgen via onderstaande link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2213-St-Ceciliatsjerke/events/live

Sommige kerkleden ondervinden problemen met de ontvangst van de uitzendingen van Kerkdienstgemist. In de onderstaande pagina’s van Kerkdienstgemist wordt een oplossing aangedragen voor sommige veel voorkomende problemen. U kunt ook verder zoeken op de Helpwebsite van Kerkdienstgemist.