Bij de diensten

 

Online-kerkdiensten

Vanaf zondag 10 januari is het niet meer mogelijk om onze kerkdiensten in de st. Ceciliakerk bij te wonen. Verschillende dorpsgenoten zijn besmet (geweest) met het coronavirus. Hierdoor is het nog belangrijker om voorzichtigheid in acht te nemen. De kerkenraad heeft daarom besloten in ieder geval de hele maand januari alleen online-diensten te verzorgen. Gelukkig werkt onze camera inmiddels prima waardoor er thuis goed meegekeken en meegeluisterd kan worden.

Aansteken kaars

Tijdens de normale erediensten brandt de paaskaars al bij binnenkomst in de kerkzaal. Een mooi symbool: God is al aanwezig wanneer binnenkomen. De brandende kaars is daarmee teken van God de gastheer die ons graag met Zijn licht verlicht en verwarmt. In deze bijzondere tijd zijn we aangewezen op andere vormen van eredienst. De digitale dienst is niet meer weg te denken. Het is een uitdaging om elkaar nu vast te houden, verbonden te blijven. Door Gods Geest zijn we dat in geloof. Die verbondenheid kan ook symbolisch vorm krijgen met het aansteken van een kaars. Ik stel daarom het volgende voor: Wie zondags meekijkt en meeluistert zorgt voor een kaars op tafel. Op het moment dat we in de kerk de Paaskaars aansteken, teken van Gods aanwezigheid, doe je dat thuis ook als teken van Gods aanwezigheid. Een symbolische handeling van geloof die we samen doen en ons daardoor met elkaar verbindt. Doe je zondags mee?

 

Zondag 7 maart

staat de onlinedienst in het teken van afscheid- en bevestigen van ambtsdragers. Vorig jaar is dat vanwege de lockdown niet doorgegaan. We hadden de hoop dat dit later in het jaar in een fysieke dienst zou kunnen plaatsvinden, maar dat bleek niet mogelijk. Ook de komende tijd zal het zeer waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Daarom hebben we besloten er via een digitale kerkdienst aandacht aan te besteden.

Woensdag 10 maart

is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Een bijzonder biddag in deze tijd van gesloten winkels en scholen en onzekere toekomst voor veel mensen. Tegelijk wordt er weer volop in hope gezaaid. Bid met ons mee op deze woensdag. Aanvang 19.00 uur.