Bij de diensten

Zondag 8 december, Tweede Advent
Op deze Tweede Advent zondag zal de kindernevendienst het adventsproject ‘Volg de ster’ vervolgen. Deze keer staat we stil bij Obed, ook één van de voorouders van Jezus. We lezen hierbij Ruth 4: 11-22. Obed is de zoon van Ruth en Boaz en de grootvader (pake) van koning David.

Jubileumdienst Organisten.
Zondag 8 december is er een bijzondere dienst. Tijdens deze dienst zullen onze organisten Bote Holwerda en Ljibbe Weidenaar gehuldigd worden voor hun lange staat van dienst als organist. Bote Holwerda bespeelt inmiddels al 50 jaar onze kerkorgels en Ljibbe Weidenaar al 30 jaar.
Zondag aan zondag mogen we luisteren naar hun kundige begeleiding van de eredienst. Een dienst zonder orgelbegeleiding is vrijwel ondenkbaar. Met alleen YouTube redden we het niet. In maart was er een jubileumconcert met de Urker Zangers, in de dienst van 8 december willen we ze hartelijk bedanken voor hun musicerende inzet.

Zondag 15 december, Derde Advent.
Ook deze zondag volgen we in de dienst thema en lezing van de kindernevendienst. Thema is David en de lezing is 2 Sam. 7: 8-11, 17-19. In deze Bijbellezing belooft God aan David dat er altijd een zoon van hem op de troon van Israël zal zitten. Niet omdat David zo goed was, maar omdat hij, met vallen en opstaan, zijn vertrouwen in God stelde.