Bij de diensten

Zondag 30 augustus
hadden we voor het eerst in deze coronatijd weer een dienst op zondagochtend. Een dienst anders dan we gewend zijn. We waren op deze ochtend met een zo’n veertig gemeenteleden bij elkaar. Het was goed om elkaar weer te treffen. Bij de ingang hoorde ik dat regelmatig. Het was dan ook alweer lang geleden. Natuurlijk waren er de internetdiensten, maar samen als gemeente bij elkaar komen in ons kerkgebouw heeft toch een grote meerwaarde. Omdat ons kerkgebouw te klein is om te mogen zingen, vierden we de dienst met luistermuziek en gesproken tekst. Dat is onnatuurlijk, zeker. Maar ook zonder zang is de dienst zinvol om mee te maken. Natuurlijk heeft het zingen een prominente plek in de dienst. Toch moeten we het zingen niet zo groot maken alsof er verder niets waardevols gebeurt. Het bij elkaar komen voor het aangezicht van God, het samen bidden en uitspreken van de geloofsbelijdenis, samen luisteren en overdenken van geloofswoorden, het ontvangen van de zegen aan het einde; dit zijn allemaal onderdelen in de dienst die voedsel voor het geloof zijn en het geloof boven het individuele uittillen. Uiteraard doet de vorm waarin de dienst gehouden wordt ertoe, maar belangrijker is de toewijding van de mensen in de kerk. Wie uit is op de ontmoeting met God en zijn gemeente, kan tijdelijk wel zonder gemeentezang.

Vervolg diensten

Misschien is het goed om nog even op papier te zetten hoe één en ander werkt ten aanzien van onze kerkdiensten. We gebruiken als ingang de deur onder de toren. Daar handen ontsmetten. Vervolgens, indien nodig even wachten, zal de koster je een zitplaats in de kerk toewijzen. De ‘eigen vertrouwde’ zitplaats zal veelal niet mogelijk zijn. Na afloop verlaten we de kerkzaal door de deur aan de kant van de weg. Een en ander ging zondag 30 augustus heel gestroomlijnd, dus dat zal op deze zondag ook wel zo zijn.