Bij de diensten

 

Online-kerkdiensten

Vanaf zondag 10 januari is het niet meer mogelijk om onze kerkdiensten in de st. Ceciliakerk bij te wonen. Verschillende dorpsgenoten zijn besmet (geweest) met het coronavirus. Hierdoor is het nog belangrijker om voorzichtigheid in acht te nemen. De kerkenraad heeft daarom besloten in ieder geval de hele maand januari alleen online-diensten te verzorgen. Gelukkig werkt onze camera inmiddels prima waardoor er thuis goed meegekeken en meegeluisterd kan worden.

Aansteken kaars

Tijdens de normale erediensten brandt de paaskaars al bij binnenkomst in de kerkzaal. Een mooi symbool: God is al aanwezig wanneer binnenkomen. De brandende kaars is daarmee teken van God de gastheer die ons graag met Zijn licht verlicht en verwarmt. In deze bijzondere tijd zijn we aangewezen op andere vormen van eredienst. De digitale dienst is niet meer weg te denken. Het is een uitdaging om elkaar nu vast te houden, verbonden te blijven. Door Gods Geest zijn we dat in geloof. Die verbondenheid kan ook symbolisch vorm krijgen met het aansteken van een kaars. Ik stel daarom het volgende voor: Wie zondags meekijkt en meeluistert zorgt voor een kaars op tafel. Op het moment dat we in de kerk de Paaskaars aansteken, teken van Gods aanwezigheid, doe je dat thuis ook als teken van Gods aanwezigheid. Een symbolische handeling van geloof die we samen doen en ons daardoor met elkaar verbindt. Doe je zondags mee?

 

Zondag 21 maart

De ochtendienst heeft een andere invulling. Samen met onze jeugdwerker Renetta Jansma houden we dan een digitale jeugddienst. Zie verder de pagina Jeugdwerk.