Bij de diensten

 

Online-kerkdiensten

Het is mogelijk om bij onze kerkdiensten aanwezig te zijn. Helemaal vrijuit is het nog niet, we houden ons aan de maximale groepsgrootte van 45 personen, maar het is een goed begin. Samenzang is mogelijk, maar op ingetogen wijze. We hopen dat het jullie niet weerhoudt om te komen. Samen opgaan naar de kerk is onvervangbaar gemeente-zijn.

Er hoeft niet worden aangemeld, wel noteren we de namen van de aanwezigen.

Onze kerkdiensten worden uitgezonden www.kerkdienstgemist.nl (zoeken op Oosternijkerk).

Veel informatie van de kerkenraad voor onze gemeente is ook te vinden op onze website. Ga hiervoor naar www.pg-oosternijkerk.nl

 

Aansteken kaars

Tijdens de normale erediensten brandt de paaskaars al bij binnenkomst in de kerkzaal. Een mooi symbool: God is al aanwezig wanneer binnenkomen. De brandende kaars is daarmee teken van God de gastheer die ons graag met Zijn licht verlicht en verwarmt. In deze bijzondere tijd zijn we aangewezen op andere vormen van eredienst. De digitale dienst is niet meer weg te denken. Het is een uitdaging om elkaar nu vast te houden, verbonden te blijven. Door Gods Geest zijn we dat in geloof. Die verbondenheid kan ook symbolisch vorm krijgen met het aansteken van een kaars. Ik stel daarom het volgende voor: Wie zondags meekijkt en meeluistert zorgt voor een kaars op tafel. Op het moment dat we in de kerk de Paaskaars aansteken, teken van Gods aanwezigheid, doe je dat thuis ook als teken van Gods aanwezigheid. Een symbolische handeling van geloof die we samen doen en ons daardoor met elkaar verbindt. Doe je zondags mee?