Bij de diensten

 

Doopdiensten: 13 en 27 juni

De afgelopen maanden was het om de bekende coronaredenen niet mogelijk een doopdienst te houden. Nu we de kerk weer opstellen voor bezoekers (weliswaar beperkt, maar wel mogelijk!) willen we ouders ook de gelegenheid geven om hun kinderen te dopen. Er is inmiddels overleg geweest met verschillende ouders. Daaruit blijkt dat we twee doopdiensten gaan houden. De eerste is op zondag 13 juni en de tweede op zondag 27 juni. Beide diensten beginnen om 11.00 uur. Deze doopdiensten komen NIET in de plaats van de 9.30 uur diensten. Dat betekent dus dat we op deze beide zondagen twee diensten hebben (beiden te volgen op www.kerkdienstgemist.nl).

Heilig Avondmaal

Zondag 13 juni hopen we met elkaar het heilig Avondmaal te vieren. We doen dat in de dienst van 9.30 uur. Zoals hierboven al vermeld, is het mogelijk om dit met elkaar in de kerk te vieren. Uiteraard kan dat ook thuis. De diaconie komt graag langs met brood en wijn. Maak daar vrijmoedig gebruik van!

Jûnsmiel

Yn de tsjinst fan snein 13 juny wolle we graach it jûnsmiel mei elkoar fiere. It is net nedich om jo fan te foaren oan te melden.

Om’t de romte yn tsjerke beheind is en elk miskien net nei it tsjerke komme kin as wol, ha we ek de mooglikheid om thús mei te dwaan. We bringe de sneons fan te foarren dan in taske mei ynhâld by jo thús. At jo hjir gebrûk fan meitsje wolle hearre wy dat graach uterlijk freed 11 juny. Jo kin hjirfoar kontakt opnimme mei Anneke Dijkstra op 242066 as corenanneke@knid.nl.
Online-kerkdiensten

– Het is niet mogelijk onze kerkdiensten te bezoeken.
– Onze kerkdiensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl (zoeken op Oosternijkerk).

Aansteken kaars

Tijdens de normale erediensten brandt de paaskaars al bij binnenkomst in de kerkzaal. Een mooi symbool: God is al aanwezig wanneer binnenkomen. De brandende kaars is daarmee teken van God de gastheer die ons graag met Zijn licht verlicht en verwarmt. In deze bijzondere tijd zijn we aangewezen op andere vormen van eredienst. De digitale dienst is niet meer weg te denken. Het is een uitdaging om elkaar nu vast te houden, verbonden te blijven. Door Gods Geest zijn we dat in geloof. Die verbondenheid kan ook symbolisch vorm krijgen met het aansteken van een kaars. Ik stel daarom het volgende voor: Wie zondags meekijkt en meeluistert zorgt voor een kaars op tafel. Op het moment dat we in de kerk de Paaskaars aansteken, teken van Gods aanwezigheid, doe je dat thuis ook als teken van Gods aanwezigheid. Een symbolische handeling van geloof die we samen doen en ons daardoor met elkaar verbindt. Doe je zondags mee?