Bij de diensten

Witte Donderdag 18 april.

Vanavond beginnen we met het lezen van het lijdensverhaal. Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit om het Pascha gereed te maken. Tijdens deze maaltijd, die herinnert aan de uittocht uit de slavernij in Egypte, stelt Jezus het avondmaal in. Hij vertelt zijn leerlingen dat één van hen Hem zal verraden en dar zij allen Hem alleen zullen laten. Na de maaltijd gaan ze naar de tuin van Gethsemané.  In de deze avonddienst vieren we samen het (open) avondmaal. We beginnen deze dienst om 19.30 uur in de st. Ceciliakerk.

Goede Vrijdag 19 april.

In deze avonddienst lezen we het lijdensverhaal verder. Over de gevangenneming van Jezus, zijn bespotting, terechtstelling, kruisiging, sterven en begrafenis. We zingen, luisteren en zijn stil. We beginnen om 19.30 uur in De Bining.

Eerste Paasdag zondag 21 april.

Vandaag vieren we de opstanding van Jezus. De donkere nacht van Goede Vrijdag is voorbij. Het graf is leeg bevonden. Een onvoorstelbare gebeurtenis waarover men tot op de dag van vandaag niet is uitgesproken. We vieren deze bijzonder dag met elkaar in De Bining (09.30 uur).

Tweede Paasdag zondag 22 april.

In een dienst in de st. Ceciliakerk blikken we terug op de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Aanvang 09.30 uur.

Zondag 28 april.

Na Pasen gaat het deze zondag in de kindernevendienst over de roeping van Abram, Genesis 12. Abram vertrok uit Ur op weg naar een land dat hij niet kende. Hij liet alles achter: zijn land, zijn familie en zijn thuis. En dat allemaal omdat hij Gods stem hoort. Eigenlijk wonderlijk, dat een stem van een God die hij niet kent hem niet loslaat. Blijkbaar vertrouwde hij de stem van God. Abram wist diep van binnen zeker dat God zijn beloftes aan hem zou nakomen. Dat is nu geloof. Daarom wordt Abram ‘de vader van alle gelovigen’ genoemd.