Bij de diensten

Heilig Avondmaal: hoe te vieren

Donderdag 9 april is het Witte Donderdag. Op deze dag wordt in veel kerken het heilig Avondmaal gevierd. Ook in deze vreemde tijd willen wij dat op deze dag doen. Dat vergt echter wel enige aanpassingen. We kunnen het immers niet met elkaar in de kerk vieren. Voorstel is nu om het als volgt te doen. Wie mee wil vieren met brood en wijn zorgt zelf voor een stukje brood en een bekertje wijn/druivensap. Zet dit voorafgaand aan de dienst klaar. Op het moment dat in de dienst het brood in de schaal ‘rondgaat’ kun je zelf ook het stukje brood nemen. Op het moment dat de beker ‘rondgaat’ neem je zelf ook een slokje uit de beker. Op deze manier kunnen we samen de maaltijd vieren, al zijn we op afstand van elkaar. Dat maakt de viering niet minder, wel anders. Al zijn we fysiek niet bij elkaar door de Geest zijn we met elkaar verbonden en vormen we samen de gemeenschap van gelovigen. Het is de Geest die ons samenbindt, niet de ruimte.

 

Bloemengroet

Hoewel we momenteel geen diensten hebben in onze kerk, gaat de bloemengroet wel door. De bloemen van zondag 22 maart zijn als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar de fam. Meinema , Griene Wei en br. Wilman aan de Mûnewei. De bloemen van zondag 29 maart zijn gebracht bij zr. Elzinga-Rispens, Griene Wei.