Bij de collectes

Avondmaalcollecte

De avondmaalcollecte van zondag 26 januari is voor het Rode Kruis Het Nederlandse Rode Kruis heeft gironr. 5125 geopend voor de slachtoffers van de Australische bosbranden. “Hulp is hard nodig “Verdere uitleg voor deze collecte lijkt ons als diaconie overbodig, de beelden op televisie zeggen genoeg over de verschrikkingen voor mens en dier!

De Diaconie

Kerk in Actie 02-02 Collecte voor het Werelddiaconaat

Landbouw Noord-Oeganda. Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda