Bij de collectes

7 Maart – 40dagentijdcollecte Kerk in Actie- zending

Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!

Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Helpt u mee?

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Diakonie

Yn it ôfrûne jier wiene de tsjerketsjinsten oars as oars. Ek yn dit nije jier sil dat foarearst net oars wurde.

Nettsjinsteande dizze omstannichheden binne wy as diakonie bliid mei it jild wat net allinnich yn’t tsjerke mar ek oer de bank binnen komt. Sadwaande kinne wy toch bedragen oer meitsje nei de doelen sa as dizze oanjûn binne op it kollecteroaster.

Tige tank derfoar namens de Diakonie

Oproep namens Diaconie en College van kerkrentmeesters

Oproep namens Diaconie en College van kerkrentmeesters

Rekeningnummers voor het overmaken van collectegeld zijn:

voor de kerk NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosternijkerk en

voor de diaconie NL20RABO01

Op 5 mei vierden wij onze vrijheid.
Daarom collecteren we voor oorlogsvluchtelingen uit Syrië.

Collecte 9 mei – Kerk in Actie Noodhulp Libanon/Jordanië
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije.  Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hun sterker.

36100783 t.n.v. Diaconie PG Oosternijkerk o.v.v. collecten