Bij de collectes

 


Versterk de kerk in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheiden behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining ​. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. ​ Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd. Meer informatie: ​ www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!