Bij de collectes

Oproep namens Diaconie en College van kerkrentmeesters

De afgelopen weken hebben we onze kerkelijke bijeenkomsten niet kunnen houden. We missen hierdoor ook onze collecten voor de kerk en diaconie. Wij doen daarom hierbij een beroep op u, om een collectebijdrage over te maken voor zowel de kerk als de diaconie. U kunt uw bijdrage voor de kerk overmaken op rekeningnummer NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosternijkerk en voor de diaconie op rekeningnummer NL20RABO0136100783 t.n.v. Diaconie PG Oosternijkerk o.v.v. collecten voorjaar 2020. Alvast bedankt voor uw begrip en bijdragen.