Uit de pastorie

10Kerk

Zondag 10 maart is er weer 10kerk voor alle 10ers van 12 t/m 15 jaar. Plaats waar je zijn moet: Het lokaal. Tijdstip: vanaf 09.30 uur. Hieronder een verslag van de vorige keer.

Op 10 februari hadden we weer een leuke Tienerkerk met 10 tieners.  Het thema was “De dag van de LIEFDE`, natuurlijk i.v.m. Valentijnsdag later die week. Na een opwarmer, in de vorm van een stoelendans, hebben we teksten uit de bijbel over de (naasten) LIEFDE besproken. Daarna zijn we nog creatief bezig geweest en iedereen mocht dit op een eigen manier invullen, b.v. een leuk kaartje maken voor iemand die je lief is of iets voor een ander doen. Het uur was weer snel om en tot slot hebben de tieners nog een liefdesbrief van God op de beamer gezien en ook mee naar huis gekregen.

De volgende tienerkerk is op 10 maart a.s. in het lokaal.  We hopen weer veel tieners te verwelkomen en als je het leuk vindt mag je natuurlijk een vriend of vriendin meenemen.

Eat&Believe

Zondag 10 maart is er weer Eat&Believe. Alle jeugd van 16 t/m ca. 20 jaar is weer welkom. We zijn deze keer in De Efterdoar; aanvang 18.00 uur.

Tongersdeipraat

Donderdag 14 maart hopen we met Tongersdeipraat weer bij elkaar te komen. Iedereen is rond 10.00 uur welkom in Het Lokaal. We drinken een kopje koffie, bespreken het nieuws en de drukte rond de nieuwe kruising. Tegen 10.30 uur gaan we met elkaar in gesprek rond een thema. Uiterlijk 11.30 uur is het afgelopen.

KidsTalk 78

De eerstvolgende KidsTalk 78 is op donderdag 14 februari. Dit is tegelijk de laatste KidsTalk van het seizoen. Alle kinderen van groep 7 en 8 zijn welkom in De Bining; aanvang 16.00 uur. Tot dan!

Jeugdcafé

Vrijdag 15 maart is er weer een jeugdcafé voor alle tieners van 12 t/m 15 jaar. Er is weer een mooi programma in de maak, dus wees erbij! Aanvang 19.30 uur in Het Lokaal.

Biddag

Woensdag 13 maart is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Midden in de week en aan het begin van een nieuw seizoen van land bewerken, zaaien/poten, maaien/oogsten vragen we God om zijn zegen. Uiteraard is biddag ruimer dan de landbouw en veeteelt. De avond is bedoeld om onze afhankelijkheid van God uit te spreken. Een dienst expliciet in het teken van ons vertrouwen in Gods zorg voor ons. We beginnen de dienst om 19.30 uur in de st. Ceciliakerk.

Bezoek classispredikant Wim Beekman

Op 11 februari jl. had de kerkenraad een afspraak met Wim Beekman, classispredikant van de Protestantse Gemeenten in heel Friesland sinds september vorig jaar. Zelf noemt hij zich liever classisdominee, omdat dit duidelijker aangeeft hoe hij zijn taak ziet: pastorale zorg voor de Protestantse Gemeenten in Friesland. We konden als kerkenraad in gesprek over het wel en wee in onze gemeente.
We deelden beurtelings onze vreugde. Ik noem er enkele: de kerstmaaltijd met maar liefst 60 deelnemers, de meelevende gemeenteleden, het adventsproject met kinderen, de komst van de kerkelijk assistenten, het samenwerkingsverband in de regio en het orgelspel.

We deelden ook onze zorgen. Ds. Beekman wees ons op de drie dingen die van belang zijn om het Licht brandend te houden: de kerkdiensten, mensen opzoeken en geloofsoverdracht

We kregen tips en bemoedigende woorden: “wees toegankelijk, vernieuwend en zichtbaar”.

Een inspirerende ontmoeting, waar we met plezier op terug kijken!!

Annie Bremer

 

Bid mee

– Jeugdwerk
– diensten
– onze gemeente

Gelezen

Wat als mensen zichzelf in de ander durven zien? Als je, in het wezenlijke contact van mens tot mens, iets voor een ander kunt betekenen, dan is er een begin. Dat is wie Christus is voor mij.

(Stef Bos, in Petrus)

Hartelijke groet,

ds. Geert van Wieren