Uit de pastorie

Koor Oosternijkerk zingt ‘Messiah’

Al enkele maanden is ons koor ‘Sjong de Heare’ bezig met het instuderen van een verkorte bewerkte versie van het oratorium “The Messiah” van G.F Händel. De bewerkingen werden gemaakt door dirigent Henry Pickée uit Nes die al meer dan tien jaar het koor leidt.

Handel schreef een oratorium dat hij ontleende aan de Bijbel. In grote stappen gaat Händel door het Oude en Nieuwe Testament. De verhaallijn van de Messiah gaat over de Verkondiging, via Geboorte, Kruisiging, Opstanding en Hemelvaart naar de Verlossing.

Behalve het koor zal er medewerking worden verleend door: Jaap-Sake Heeringa –orgel, Fedde de Vries-pianist, Eale-Jan Bergsma-cornet, Theresa Groenwold-hobo, Fokje Kloostra-dwarsfluit. Corrie Bakker-soliste. Tevens is er nog medewerking van een trio en een kwartet. Dit prachtige oratorium is voor iedereen binnen handbereik op zondag 29 april om 16.30 uur in de ‘Petruskerk’ te Lioessens.

Inloop vanaf 16.00 uur

Entree; € 5.00 inclusief koffie/thee en cake

Kaarten verkrijgbaar bij Tettie Stiemsma of Theunis Faber
                                       0519321688            0519242179  

Of aan de deur 

10Kerk

Zondag 6 mei is er een nieuwe 10Kerk. Deze keer weer in Het Lokaal, aanvang 09.30 uur (deur open vanaf 09.15 uur). Hierbij een verslag van de laatste keer.

Op zondag 8 april hebben we samen met elf tieners het onderwerp Wegwijzers besproken.

Na het welkom en aansteken van de kaars hebben we uitleg gegeven over wat er bedoeld wordt met wegwijzers. Hierna mocht iedereen voor hen passende onderwerpen uit diverse kranten knippen om vervolgens aan te geven wat ze hiervan konden leren of geleerd hadden. Als inleiding gelezen: Let op de borden (Jeremia 31:21). Na het beantwoorden van een tiental schriftelijke vragen hier samen over gediscussieerd van hoe we hier tegenaan keken. We besloten deze 10Kerk met een gedicht.

Club

Zondag 6 mei is er een nieuwe clubavond. Ook deze keer weer voor alle tieners van 12 t/m 15 jaar. Plaats Het Lokaal, aanvang 19.00 uur.

Bid mee

– danken voor aftredende ambtsdragers
– nieuwe ambtsdragers en kerkenraad
– onze gemeente en onze kerkelijke regio

Gelezen

Ik heb het idee dat we zo langzamerhand voorbij het individualisme zijn, we zijn wel uit-geïndividualiseerd. Er zit iets verdrietigs in individualisme, in het maar zoeken en zoeken. Het leven heb je niet in de hand. Maar dat wat je wel in de hand hebt, is hoe je je verhoudt tot het leven. Daar gaat het volgens mij om. In die zin is de kerk ook een oefenplaats. Om op krachten te komen, om je iets te laten gezeggen. Om vervolgens weer antwoord te kunnen geven op datgene wat je tegenkomt, de mensen die je tegenkomt, wat je gebeurt.

(Claartje Kruijff, Theoloog des Vaderlands)

Hartelijke groet,

ds. Geert van Wieren