Uit de pastorie

10Kerk

Zondag 13 januari is er weer een nieuwe 10Kerk; aanvang 09.30 uur in Het Lokaal. Alle tieners van 12 t/m 15 jaar zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Hieronder het verslag van de vorige keer.

Op zondag 9 december was ons onderwerp een goed gesprek. Het gedeelte uit de Bijbel dat we hierbij gelezen hebben was Handelingen 17: 26-28. Samen met de tieners keken we naar TV beelden over een vrolijke moderne kerkdienst en luisterden we naar een muziek moment over het kwade in het leven. Hierna hebben we samen een goed gesprek gevoerd, gediscussieerd en in groepjes over een aantal vragen en stellingen nagedacht.

Tongersdeipraat

Donderdag 17 januari is er om 10.00 uur Tongersdeipraat in Het Lokaal. Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aan te schuiven. We beginnen met een kopje koffie en rond 10.30 uur steken we het gesprek wat dieper in. Uiterlijk 11.30 uur is het afgelopen.

Jeugdcafé

Vrijdag 18 januari is er weer een jeugdcafé. Alle kinderen van 12 t/m 15 jaar zijn van harte welkom in Het Lokaal. We beginnen om 20.00 uur (t/m 21.30 uur).

Terugblik (kerst)diensten

We mogen terugkijken op mooie diensten rond de kerstdagen. Bijzonder dit jaar was het adventsproject. Ieder kind had een eigen kerstboompje dat elke adventzondag meer en meer versierd werd. Een prachtig gezicht was het wanneer de kinderen met hun boompjes de kerk binnenkwamen. Alle lof voor de leiding die het hier maar druk mee had, vooral omdat er zoveel kinderen waren. De Kerstnachtdienst was ook goed. Vooraf chocolademelk, muziek door muzikanten van UDI en kerstkransjes en daarna de sfeervolle kerk in. Op Eerste Kerstdag een feestelijke dienst met medewerking van brassband UDI. Op Twee Kerstdag was dit jaar het kinderkerstfeest. Een vrolijke dienst (onder begeleiding van een aantal jonge muzikanten!) waarin we de verjaardag van Jezus gevierd hebben. Het waren drukke dagen, maar de inspanning ruimschoots waard. Iedereen die aan deze diensten heeft meegewerkt: bedankt voor jullie bijdrage en inzet. Deze keer in het bijzonder genoemd de beamisten en organisten.

Bid mee

– Een gezegend 2019
– 10Kerk, Jeugdcafé
– doorwerking kerstevangelie

Gelezen

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te zetten, nee men zet op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.

(Mattheüs 5:1 4-15)

Hartelijke groet,

ds. Geert van Wieren