Uit de pastorie

10-kerk

Zondag 1 juli is er weer een 10Kerk. Deze keer is het laatste van dit seizoen. Na de zomervakantie gaan we weer verder. Maar daar hoor je dan wel meer over. Hierbij een verslagje van zondag 3 juni. Tijdens deze 10Kerk is met negen tieners het thema Toekomst besproken. Als inleiding hebben we gelezen uit Math. 25: 1-13.  Daarna samen geluisterd naar muziek van Marco Borsato ‘nooit een morgen’. Vervolgens hebben we met elkaar gediscussieerd over de tekst van dit lied. Na de pauze een aantal vragen aan de jongeren voorgelegd over de stelling, als morgen het einde van deze wereld er zou zijn. Na het afsluitende gebed, samen nog even gezellig nagepraat over het thema.

Pastorale structuur

Maandag 11 juni is er in vernieuwde vorm een pastoraal overleg geweest. Nieuw wil zeggen volgens de veranderde pastorale structuur. Een aantal gemeenteleden heeft toegezegd om de ouderlingen te ondersteunen in het ‘omzien naar elkaar’. We zijn blij en dankbaar dat zij willen meewerken. Met hen is op 11 juni één en ander besproken. De naam die zij gekregen hebben is: kerkelijk assistent. De bedoeling is dat de nieuwe structuur per 1 juli in zal gaan. Van tevoren krijgt iedereen via een brief informatie over het ‘hoe en wat’. Het zal denk ik wel even wennen zijn, deze verandering, aan de andere kant is het ook bemoedigend dat veel gemeenteleden op deze manier het ‘omzien naar elkaar’ willen meedragen.

 

Bid mee

– de vervolgde kerk
– de kerkelijk assistentes/-ten
– kerkenraadsvergadering maandag 2 juli

 

Gelezen

‘Komt u toch eindelijk, dominee?
‘k Ben over u maar half tevree!
Mijn man was deze week zo naar
De dokter sprak van doodsgevaar.’

‘Zo moeder,’ zei de leraar ras,
‘kwam er een dokter aan te pas?
Wat wonder, zeg, hoe weet die man
precies toch waar hij helpen kan.’

‘Maar dominee,’ is het antwoord nu,
‘hoe hebben wij het toch met u?
Mijn man was o zo naar gesteld
Ik heb den dokter opgebeld.’

De kwestie is thans opgeklaard:
Het lichaam is een boodschap waard!
De ziel… die laten we gedwee
d’alwetendheid van dominee.

(Gelezen in een kerkblad uit 1940)

Hartelijke groet,

ds. Geert van Wieren