Uit de kerkenraad

 

Koffiedrinken

Verhalen van vroeger hebben mede geleid tot het initiatief van koffiedrinken voor/na de dienst. Verhalen van vroeger? Ja, mij is verteld dat er ‘vroeger’ ‘in kloft minsken’ na de kerkdienst ‘wittelang’ voor de kerk stonden na te praten over de dienst of het voetballen of de gewassen op de velden of de plannen voor de nieuwe week. Dat was een mooi moment van ontmoeting met elkaar. Tegenwoordig gaan we snel de kerk in en er ook snel weer uit. Van ontmoeting rondom de kerkdienst is nauwelijks sprake. De kerkenraad wil proberen hier verandering in te brengen. Dat doen we door middel van het koffiedrinken. Wanneer we in De Bining dienst hebben staat de koffie vanaf 09.00 uur klaar in de hal van de kerk. Bij diensten in de st. Ceciliakerk is er na de dienst koffie in Het Lokaal. Koffiedrinken voor/na de kerk is dan ook meer dan koffie alleen.