Diensten

Zondag 10 maart


Locatie:                                         De Bining
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds P. Beintema
Collecten:                                       1. Diaconie  2. Kerk
Kindernevendienst:                        Alle groepen
Bloemen brengen:                          Mevrouw E. Blom-Spriensma
Koster:                                            De heer B. van Dellen

Woensdag 13 maart
Biddag

Locatie:                                         De Bining
Tijd:                                                19.30 uur
Voorganger:                                    Ds. G. van Wieren
Collecten:                                       1. Diaconie  2. Kerk
Koster:                                            De heer B. van Dellen

Zondag 17 maart

Locatie:                                         De Bining
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds. Schreurs, Hoogebeintum
Collecten:                                       1. Diaconie  2. Kerk
Kindernevendienst:                        Alle Groepen
Bloemen brengen:                          Mevrouw A. van der Wagen-Walda
Koster:                                            De heer B. van Dellen