Diensten

Zondag 24 juni

Locatie:                                          De Bining
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds. P. Beintema
Collecten:                                       1. Diaconie  2. Kerk
Kindernevendienst:                        Alle groepen
Bloemen brengen:                          Mevrouw Y. Groenwold-Dijkstra
Koster:                                            De heer B. van Dellen

 

Zondag 1 juli

Locatie:                                          De Bining
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds. G. van Wieren
Collecten:                                       1. Diaconie   2. Kerk  3. jeugdwerk
Kindernevendienst:                        Geen
Bloemen brengen:                          Mevrouw A. van Dellen-Riemersma
Koster:                                            De heer B. van Dellen 

10kerk: 09.30 uur
klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs.