Diensten

Zondag 14 oktober

Locatie:                                         De Bining
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds Geert van Wieren
Collecten:                                       1. Diaconie  2. Kerk
Kindernevendienst:                        Geen
Bloemen brengen:                          Mevrouw H. Elzinga-Wiersma
Koster:                                            De heer B. van Dellen

Zondag 21 oktober
Friese dienst

Locatie:                                         De Bining
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds P. Beintema – Dokkum
Collecten:                                       1. Diaconie  2. Kerk
Kindernevendienst:                        Alle Groepen
Bloemen brengen:                          Mevrouw M. van Wieren-Kampen
Koster:                                            De heer B. van Dellen