Diensten

Zondag 22 april

Locatie:                                          De Bining
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds. G. van Wieren
Collecten:                                       1. Diaconie  2. Kerk
Kindernevendienst:                        Alle groepen
Bloemen brengen:                          Mevrouw M. Boltjes-Rispens
Koster:                                            De heer B. van Dellen


Zondag 29 april

Locatie:                                          De Bining
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds. J. Bakker, Veenwouden
Collecten:                                       1. Diaconie   2. Kerk  
Kindernevendienst:                        Geen
Bloemen brengen:                          Mevrouw H. van der Heide
Koster:                                            De heer B. van Dellen 

Zondag 6 mei

Locatie:                                          St. Cecilia
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds. Adema, Metslawier
Collecten:                                       1. Diaconie   2. Kerk  3. Jeugdwerk
Kindernevendienst:                        Alle groepen
Bloemen brengen:                          
Koster:                                            De heer B. van Dellen 

10kerk, klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs.
Locatie:                                          Het Lokaal
Tijd:                                                9.30 uur

Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag

Locatie:                                          St. Cecilia
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Mevrouw Folbert, Ternaard
Collecten:                                       1. Diaconie   2. Kerk  
Koster:                                            De heer B. van Dellen