Diensten

Zondag 13 januari


Locatie:                                         De Bining
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    Ds Geert van Wieren
Collecten:                                       1. Diaconie  2. Kerk
Kindernevendienst:                        Alle groepen
Bloemen brengen:                          Mevrouw F. Torensma-Rispens
Koster:                                            De heer B. van Dellen

Zondag 20 januari

Locatie:                                         De Bining
Tijd:                                                9.30 uur
Voorganger:                                    De heer J. van der Meer, Oosternijkerk
Collecten:                                       1. Diaconie  2. Kerk
Kindernevendienst:                        Alle Groepen
Bloemen brengen:                          Mevrouw T. Postmus-Wijbenga
Koster:                                            De heer B. van Dellen