Bij de diensten

Zondag 13 januari.

In de kindernevendienst staat Math.6: 1-8 centraal. Jezus leert mensen dat ze geluk ontvangen als ze Jezus volgen en dat geluk aan anderen proberen te geven. Dat heeft alles te maken met het houden van Gods wet: uit liefde voor Hem en elkaar gehoorzaam doen wat Jezus de mensen leert. In dit gedeelte voegt Jezus daar iets aan toe. Als je armen helpt, vertel dat niet aan iedereen, maar doe het in stilte. Als je voor iemand bidt, dan ziet God dat en is er blij mee, ook al weet niemand het van jou. Het gaat er niet om dat anderen jou bewonderen om wat je doet.

Zondag 20 januari.

Vandaag gaat het in de kindernevendienst om Esther 1. Ahasveros is een groot en rijk koning. Hij heeft een enorm rijk en is zelf enorm rijk. Hij kan een feest van een half jaar geven. Daarna wordt alle inwoners van Suzan bedankt met een week feest. Op de laatste dag daarvan gaat het mis. De koning (en de andere gasten) drinken te veel. Halfdronken eist hij dat de mooie koningin Wasti haar lichaam laat zien aan de aanwezigen. Dat weigert ze. Heel verstandig natuurlijk! Maar de koning vindt haar ongehoorzaam tegenover hem en stuurt haar zonder pardon weg.

Vooruitblik: zondag 27 januari vieren we het heilig Avondmaal.

We hopen op gezegende diensten.