Bij de diensten

Zondag 14 oktober.

In deze dienst zal onze eigen dominee voorgaan. De muzikale begeleiding is opnieuw in handen van “combo de Bining”. Na een aantal keren geoefend te hebben hopen we er met elkaar weer een mooie en gezegende dienst van te makenDe familie Boonstra uit Lioessens is afgelopen zomer weer afgereisd naar Horeb om te helpen in het kindertehuis. 2 jaar geleden mocht de familie al iets vertellen over dit bijzondere project. Tijdens de dienst gaan zij vertellen wat ze mochten ervaren en beleven, en wat dit project zo bijzonder maakt.
15 en 16 oktober komen we traditiegetrouw bij u langs met de verkoop van uien en dagboekjes.
Wij hopen u te zien tijdens de zendingsdienst van 14 oktober of aan de deur met de verkoop.
De opbrengst van de collecte en verkoop staat geheel in teken van het Kindertehuis in Horeb.

Zondag 21 oktober.
In de kindernevendienst staat deze zondag Openbaring 7: 9-17 centraal. God is vol genade. Hij redt mensen, niet omdat ze het verdienen, maar uit liefde, om Jezus’ wil. God wil graag dat veel mensen profiteren van het werk van het Lam van God, de Here Jezus. Hoe meer, hoe beter. Daarom staat er een ontelbaar grote menigte voor Gods troon in de hemel die Hem en zijn Zoon aanbidden als Verlosser. Zij zijn in witte kleren, stralend schoon, omdat ze gewassen zijn in Jezus’ bloed. Deze gelovigen volgen Hem en leven voor Hem. En het Lam, Christus, brengt hen veilig Thuis bij hun Heer. Zoveel kinderen van God; ongelooflijk, maar waar!