Bij de diensten

Zondag 24 juni.

De lezing bij de kindernevendienst is Job 42. Na Gods antwoord begrijpt Job dat Hij overmoedig is geweest. Hij deed zich in zijn verdriet en ellende te groot voor. Daarvan heeft hij spijt. Dat zegt Hij eerlijk tegen God. Hij trekt zijn woorden terug en vraagt God om zijn leven goed te maken. Dat gebeurt op drie manieren. Eerst krijgt Job zelf vergeving. Daarna offert Job samen met zijn vrienden, die ook grote fouten hebben gemaakt. En als derde krijgt Job kinderen en rijkdom van God. De ellende en ziekte gaan voorbij. De volgorde is belangrijk: vergeving, geloof, je dichtbij God weten is belangrijker dan vrienden en bezit.

Zondag 1 juli.

Inmiddels is het een beetje traditie geworden om rond deze tijd een kindernevendienst-dienst te houden. Dit jaar valt dat op deze zondag. De rode draad door deze dienst is het verhaal van de Barmhartige Samaritaan (Luc. 10: 25-37). Deze zondag is er dus geen aparte kindernevendienst; de kinderen blijven de hele dienst in de kerkzaal. Met mooie kinderliederen en verrassing(en) wordt het een bijzondere viering.
Let op: deze dienst is in De Bining.