Bij de diensten

Zondag 10 maart.
Deze zondag lezen we in de kindernevendienst Luc. 18: 18-24. Een belangrijk en rijk man vraagt Jezus hoe hij het eeuwige leven kan bereiken. Jezus zegt, dat hij alles moet verkopen, aan de armen weggeven en daarna Hem volgen. Zijn geld weggeven, het mooie leven dat hij heeft bereikt opgeven en inruilen voor het volgen van Jezus? Rondtrekken met Jezus, onzekerheid, moeilijke omstandigheden. De man denkt: dan ben ik alles kwijt. Daaruit blijkt dat Jezus niet zijn grootste rijkdom is. Jezus zegt: Eeuwig leven kun je zelf niet organiseren/bereiken. Alleen God kan het je geven. Daarom is Jezus jouw grootste rijkdom.

Woensdag 13 maart.
Vandaag is Biddag voor Gewas en Arbeid.

Zondag 17 maart.
In de kindernevendienst gaat het over Luc. 22:39-53. Jezus heef zich biddend beschikbaar gesteld aan zijn Vader om te lijden voor de zonden van de mensen. Hij is door een engel getroost en bemoedigd. Daarna roept Hij zijn slapende discipelen. Zij moeten zien wat er gebeurt. Ooggetuigen zijn erg belangrijk om de blijde boodschap te verkondigen.