Bij de collectes

 


Collecte voorjaarszendingsweek 10 maart

Kerk zijn in woord en daad
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie.
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch
onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.
Met de opbrengst van deze voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. Doet u mee?

​Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
Meer informatie: ​ www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

 

Collecte diaconaat 17 maart

Verlaat de gevangenis….en dan?

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. ​ ​Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers – veelal afkomstig uitkerkelijke gemeenten – werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor(ex)gevangenen. Helpt u mee?

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!