Bij de collectes

 


Collecte van 2 december
Steun de pioniersplekken in Nederland De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen. LifeWirez in BIlthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofs-verdiepende activiteiten zoals Youth Alpha. Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Diaconie opbrengst dankstondcollecte
De opbrengst van de dankstondcollekte 2018 is € 3541,35.